Twinflamehealing

Denna healing sker på distans och är för att öppna upp för den villkorslösa kärleken til dig själv. Hjälper dig att få en mera harmonisk relation till dig själv ochj andra


Denna healing tar jag hjälp av bland annat Arcturirerna för att släppa gamla programmeringar kring kärlek och relationer.
Det är av stor vikt att lösgöra gamla programmeringar för att kärleken ska kunna vara fri, villkorslös.
Karma från tidigare liv kommer också jobbas under denna healing för att släppa och lösa upp gamla band och knutna kontrakt som hindrat oss att möta och ta emot den villkorslösa kärleken.
Gudinnan Isis som står för den feminina energin och guden Osiris som står för den maskulina energin är även med under denna healing.
St Germain med violetta flamman är också med för att lösa upp karma från tidigare liv.

Denna healing är inte bara för er som vill förenas med er gudomliga partner.
Den är för er inre förening i er egen maskulina och feminina. Som är det allra viktigaste.
Detta år är ett twinflame år och handlar om att förenas med sin partner. Då denna kraft är viktig i moder jords uppvaknande.
Men handlar också om samarbete på olika nivåer, både vänner och kärleks partner. En inre förening i maskulina och feminina öppnar upp för mera och ett lättare samarbete med alla.


Du kommer få ett meddelande innan jag sänder healingen så du vet att jag är på gång. Du ligger bara på en plats där du kan vara ostörd och tänker att du tar emot denna healing
Du får även ett meddelande efteråt med information om vad som kommit upp under healingen.

Twinflame healing